jledokojl (jledokojl) wrote,
jledokojl
jledokojl

Мертвые душиИнтереснейший законопроект зарегистрирован в Верховной Зраде: № 5640 от 16.01.2017 г.
вот к нему интересная пояснительная записка:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України"
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України" (далі - законопроект) обумовлено необхідністю звільнення та виключення з списків особового складу Збройних Сил України військовослужбовців у зв'язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці. Така необхідність пов'язана, перш за все, з тим, що вже досить тривалий час протягом особливого періоду, який на разі триває в Україні, значна частина військовослужбовців без належних підстав не перебуває в місцях служби, і фактично переховується від військового командування та не виконує свої обов'язки по захисту Батьківщини.
За інформацією Генерального штабу України станом на січень 2017 року у Збройних Силах України нараховується 8554 військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, з них 183 - офіцерів, 8371 - солдатів та сержантів (5969 - військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, 2176 - військової служби за контрактом, 226 - строкової військової служби).
Всі військовослужбовці, які відсутні у місці служби без поважних причин зараховані наказами по особовому складу та стройовій частині в розпорядження відповідних командирів (начальників) та утримуються поза штатом у списках військових частин, однак не звільнені з військової служби і не виключені з списків особового складу Збройних Сил України, а тому відповідно до статі 40 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на них поширюються гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни.
[Spoiler (click to open)]
Крім того, згідно з статтею 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Тобто, добросовісні підприємства, підприємці не лише зберігають місце, а й виплачують із своїх доходів заробіток недобросовісним військовим, які без поважних причин відсутні на місці служби та можуть місяцями, роками переховуватися.
Таким чином окремим "недобросовісним" військовослужбовцям навіть "вигідно" лишати місця служби, переховуватися, в тому числі за кордоном, та продовжувати отримувати середній заробіток, фактично не виконуючи при цьому свої обов'язки по захисту України.
Все це свідчить про необхідність звільнення з лав Збройних Сил України, інших військових формувань військовослужбовців, які без поважних причин відсутні за місцем служби більше, ніж принаймні два місяці.
2. Цілі і завдання проекту
Метою законопроекту є звільнення з військової служби та виключення з списків особового складу Збройних Сил України військовослужбовців у зв'язку із їх відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці.
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом передбачається внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою вдосконалення існуючих підстав для звільнення з військової служби та окремих питань соціального забезпечення військовослужбовців, які відсутні за місцем служби більш ніж два місяці.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
Реалізація законопроекту сприятиме підвищенню рівня військової дисципліни, правопорядку серед військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, шляхом дотримання ними встановленого порядку проходження військової служби.

Народні депутати України:
І. Ю. Вінник
Т. М. Чорновол


либо это действительно дезертиры, либо.... пропавшие без вести в результате боевых действий и это только из официального списка военнослужащих, а сколько лежит в земле добровольцев не оформленных должным образом 2014-2015 г.

Но не это главное! согласно поправкам в закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" их всех, а также остальные скрытые потери, что будут образовываться в будущем будут просто увольнять из рядов ВСУ, лишать званий, а также остальных льгот гарантированных законом.


[Spoiler (click to open)] "Проект вносять народні депутати України: І. Ю. Вінник, Т. М. Чорновол

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 15, ст. 190 із наступним змінами):
1) абзац перший пункту 2 статті 8 після слів "через службову невідповідність," доповнити словами "у зв'язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці,";
2) абзац перший пункту 15 статті 10-1 після слів "позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади," доповнити словами "у зв'язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці,";
3) абзац третій пункту 2 статті 15 після слів "у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили," доповнити словами "у зв'язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці,".
2. Частину третю статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 29, ст. 399 із наступним змінами) після слів "при звільненні зі служби за службовою невідповідністю," доповнити словами "у зв'язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці,".
3. У статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступним змінами):
1) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Звільнення зі служби проводиться:
а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, - на підставі Указу Президента України та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
б) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - на підставах, передбачених частиною шостою, а під час дії особливого періоду - на підставах, визначених частиною восьмою цієї статті;
в) осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, - на підставах, передбачених частиною сьомою, а під час дії особливого періоду - на підставах, визначених частиною восьмою цієї статті;
г) осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - після закінчення встановлених строків військової служби та на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті, а під час дії особливого періоду - на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
ґ) військовослужбовців, призваних на військову службу в особливий період, - на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті".
2) частину шосту після пункту "м" доповнити новим пунктом такого змісту:
"н) у зв'язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці";
3) частину сьому після пункту "ї" доповнити новим пунктом такого змісту:
"й) у зв'язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці";
4) абзац двадцятий пункту 1 частини восьмої викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці також можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктами "в", "г", "е", "є", "и", "н" частини шостої та пунктами "в", "г", "е", "є", "й" частини сьомої цієї статті".

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Особи, які на день набрання чинності цим Законом відсутні за місцем служби, підлягають звільненню у разі їх відсутності за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України
А. ПАРУБІЙ

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments